สมาคมแม่บ้านตำรวจ เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานความสามารถพิเศษ เพื่อชิงทุนการศึกษา

โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อชิงทุนการศึกษา

ด้วยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 สำหรับผู้มีผลงานการแข่งขันระดับประเทศ โดยแบ่ง ทุนการแข่งขันเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านตนตรี และด้านคุณธรรม เพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

แจ้งถึงข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกหน่วยทราบ โดยผู้สนใจชิงทุนการศึกษาสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10310

หรือส่งโบสมัครทาง e-mail : policewivesth@gmail.com หรือกรอกใบสมัครตาม QR CODE ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ จะแจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกทาง Website : www.saranitet.police.gp.th

ดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่นี่