สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ เพื่อใช้ในภารกิจตรวจการณ์ในทะเลและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ ณ อู่เรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต. สมควร พึ่งทรัพย์ ผบก.รน. และคุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ

สถานการณ์ปัจจุบันมีการลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในทะเลของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบการกระทำความผิดมีความหลากหลาย มีการลักลอบซื้อขายกันในทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีเรือตรวจการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) จึงได้มีโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ

สำหรับเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” สร้างจากแบบเรือ M25 Patrol Boat ของบริษัท มาร์ชัน จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นแบบ WELL PROVEN DESIGN ที่บริษัทฯ ได้พัฒนา และปรับปรุงระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในการนำเรือออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบบเรือ M25 Patrol Boat นี้ มีโอกาสรับใช้ภารกิจของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น กองบังคับการตำรวจน้ำ (เรือ 813 – 814) และกรมศุลกากร เป็นต้น

ภารกิจของ เรือตรวจการณ์“ปทุมวัน 2 (817) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม รวมถึงภารกิจตรวจลาดตระเวนสำหรับงานป้องกันปราบปรามและจับกุมการกระทำผิดกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกู้ภัยทางน้ำ คุ้มครองและป้องกันทรัพยากร รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคงและอำนาจอธิปไตยของชาติ ตามแนวชายแดนด้านฝั่งทะเล