ตำรวจไทยกับ ‘ภารกิจรักษาสันติภาพ’ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง 3 ตร. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้โอวาท และมอบของที่ระลึก แก่ ข้าราชการตำรวจไทยที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน จำนวน 7 นาย ในโอกาสเข้ารายงานตัว โดยมี ผบก.สท., ผบก.ตท. เข้าร่วมฯ

  1. พ.ต.อ.หญิง อนุช หัสคุณไพศาล  นวท.(สบ4) กชช.ศพฐ.10
  2. พ.ต.อ.อำนวย มีศรฤทธิ์   ผกก.ปภ.ฝอ.ผค.สยศ.ตร.
  3. พ.ต.ท.หญิง ยุพรัตน์ ปิ่นแก้ว นวท.(สบ3) กคม.พฐก. 
  4. พ.ต.ต.รัชพล บัวย้อย  สว.กก.สส.บก.น.7 บช.น.
  5. พ.ต.ต.ธานินทร์ ทัดระเบียบ   นวท.(สบ2) กอป.ศพฐ.10
  6. ร.ต.อ.หญิง กาญจนาวดี อัมรานนท์   รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
  7. ร.ต.อ.หญิง ธิรดา ชุมแสงโสภณ  รอง สว.นก.บก.อก.รร.นรต.

ตำรวจปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ นั้นเป็นตำรวจให้สหประชาชาติ หรือยูเอ็นภารกิจหลักของตำรวจยูเอ็น คือ 1.ป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดการบาดเจ็บล้มตายจากความขัดแย้งของทั้งสองเผ่าพันธุ์ 2.ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3.ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 4.และให้สนับสนุนการยกเลิกสงครามภายในประเทศ โดยมีหน้าที่ 1.ฝึกตำรวจท้องถิ่น 2.ตรวจตราความสงบเรียบร้อย 3.สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม หรือตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และ 4.ร่วมเป็นคณะปฏิรูปตำรวจภายในประเทศ

แฟ้มภาพจาก พันตำรวจโทหญิงวิภาดา มาตแย้ม

การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศซูดานใต้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับบทบาทประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในประเทศซูดานใต้ ใช้ความเป็นตำรวจมืออาชีพ นำความรู้ความสามารถในแบบสากลไปช่วยเหลือรักษาสันติภาพเพื่อนมนุษย์

ทั้งนี้ สำหรับซูดานใต้เป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ เกิดสงครามภายในตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 แยกตัวจากซูดาน ปี ค.ศ.2011 มีน้ำมันเป็นทรัพยากรหลัก เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในแอฟริกา มีการขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ซึ่งเป็นคนละเผ่าพันธุ์ และเป็นสองเผ่าพันธุ์มีประชากรมากที่สุดในประเทศ โดย UN มีความกังวลที่จะเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มีคนตายจากความขัดแย้งดังกล่าวแล้วหลายหมื่นคน

พันตำรวจโทหญิงวิภาดา มาตแย้ม

พันตำรวจโทหญิงวิภาดา มาตแย้ม หนึ่งในตำรวจหญิงไทยที่เคยไปทำงานด้านการรักษาสันติภาพ ได้เล่าว่า ตนเองได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในจำนวนตำรวจไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเดินทางไปเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่ประเทศเซาท์ซูดาน เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานของตำรวจท้องถิ่น อีกทั้งในยามที่ประเทศเซาท์ซูดานเกิดภาวะความขัดแย้งและเกิดวิกฤติจากภัยการสู้รบเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อปี 2556 ประชาชนต้องหนี เข้ามาหลบภัยในพื้นที่ของยูเอ็น และทุกคนต้องทำงานหนักในฐานะตำรวจยูเอ็นที่ต้องคุ้มครองประชาชนเซาท์ซูดานให้มีชีวิตรอดปลอดภัย ตลอดช่วงทำงานมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ช่วงสถานการณ์ที่อันตรายเช่นเดียวกับชาวเซาท์ซูดานที่มาหลบภัยกับยูเอ็น แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความทรงจำอันทรงคุณค่าจากการได้ไปทำงานในพื้นที่ลำบากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์