บช.น.ชี้แจงเพิ่มเติมเหตุการณ์ชุมนุม 8 พ.ย.

วันที่ 9 พ.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น. ชี้แจงเพิ่มเติมเหตุการชุมนุมเมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 จากกรณีเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย.63 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าศาลฎีกา บช.น. ขอรายงานว่าจากข้อมูลของศูนย์เอราวัณ มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย เจ็บป่วยเนื่องจากเป็นไข้จำนวน 1 ราย โดยรายที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นการถูกลวดหนามบาด จำนวน 2 ราย มีอาการปวดตัวจากการถูกน้ำฉีด จำนวน 1 ราย โดยได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลและกลับบ้านแล้วทุกราย และทางด้านเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกขวดปาใส่บริเวณศีรษะ เป็นแผลแตกเย็บ 3 เข็ม จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน ได้ทำการรื้อเครื่องกีดขวางและใช้กำลังข้ามแนวกั้นที่เจ้าหน้าที่


กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด (พื้นที่ตาม ม.7 แห่ง พรบ.การชุมนุมสาธารณะฯ) นอกจากนี้ในช่วงดังกล่าวเป็นเวลากลางคืน โดยก่อนหน้าที่จะฉีดน้ำเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้หยุดการกระทำ เป็นระยะๆ แต่เมื่อทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดทางตำรวจจึงได้ฉีดน้ำตามความจำเป็นเพื่อแจ้งเตือนแนวเขตหวงห้ามเด็ดขาด และป้องกันเหตุร้ายอันอาจเกิดขึ้น ตลอดจนป้องกันทรัพย์สินของทางราชการที่กำลังถูกทำลายเสียหาย โดยการฉีดน้ำนั้นจะเป็นการฉีดในแนวสูง ไม่ได้ฉีดปะทะแนวตัวผู้ชุมนุมโดยตรง และน้ำที่นำมาฉีดนั้นขอยืนยันเป็นน้ำเปล่าธรรมดาไม่ได้ผสมสารเคมีแต่อย่างใด

สำหรับกรณีทรัพย์สินราชการที่ได้รับความเสียหาย จากการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุม ได้แก่ รถตู้ตำรวจถูกปล่อยลมยาง กระจกแตกร้าว ได้รับความเสียหาย รวมจำนวน 24 คัน รถเมล์ ได้รับความเสียหายกระจกหน้าต่างแตก ตัวถังบุบ สีถลอก จำนวน 2 คัน รั้วเหล็ก แผงกั้น ที่ท้องสนามหลวง ได้ประสานทางกรุงเทพมหานคร สำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

บช.น. ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกหรือบรรเทาความเดือดร้อนรำคาญ ที่เกิดจากการชุมนุมทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเองและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดสถานการณ์ลุกลาม บานปลาย ขยายวงกว้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่สำคัญของประเทศในบริเวณโดยรอบ ในเขตหวงห้ามเด็ดขาด

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความพยายามที่จะให้เกิดผลกระทบเฉพาะผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำสั่ง และต้องขอโทษหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย และประชาชนสุจริตทั่วไปที่อยู่บริเวณดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปด้วย