ไฟท้ายซิ่งผิดกฎหมาย!! รถยนต์ปรับ 2,000 รถบัสปรับสูงถึง 50,000 ปชช.ถ่ายรูปแจ้งได้

แจ้งเบาะแสได้ที่ Line @1584DLT

ค่าปรับเริ่มต้นที่ 2,000 – 50,000 บาท

ผู้ที่แจ้งเบาะแส จะได้ส่วนแบ่งสูงสุด 50% (หลังหักเงินส่งรายได้แผ่นดิน) รถยนต์ส่วนบุคคล ปรับสูงสุด 2,000 บาทรถสาธารณะ รถบรรทุก ปรับสูงสุด 50,000 บาท

ไฟหน้า – ท้ายรถยนต์ที่ถูกต้อง รถมีโคมไฟแสงพุ่งต่ำได้ไม่เกิน 2 ดวง และมีโคมไฟแสงพุ่งไกลได้ไม่เกิน 2 ดวง โดยมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไม่สว่างจ้าจนเกินไป อยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวา สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร

ต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา หรือส่องขึ้นสูงเกินไปจนทำให้รบกวนสายตาผู้อื่น ส่วนโคมไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน ติดที่ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2 หรือ 4 ดวง โคมไฟหยุดต้องเป็นแสงสีแดงสม่ำเสมอคงที่ ไม่กะพริบติดตั้งที่ด้านท้าย จำนวน 2 หรือ 4 ดวง โคมไฟส่องป้ายทะเบียนเป็นแสงขาว จำนวน 1 หรือ 2 ดวง 

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! แจ้งเบาะแสพฤติการณ์การกระทำความผิดรถสาธารณะได้ทุกประเภท สำหรับรถส่วนบุคคลต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับตัวรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เท่านั้น ดูรายละเอียดข้อหาความความผิดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

อ้างอิง https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2451