‘เปิด 5 ขั้นตอน’ คนไทยที่จะกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง ?

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 -พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) กล่าวว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคำถามต่างๆที่คาใจ เกี่ยวกับกรณีคนไทยจะกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1.ยื่นความประสงค์ ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (ใบ COE) โดยแจ้งเลือกการกักตัว แบบ SQ : State Quarantine หรือ ASQ : Alternative State
2.เลือก Quarantine ประเภท SQ กรณีรัฐออกค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะเลือกที่กักตัวซึ่งรัฐจัดให้ตามความเหมาะสม หรือ ASQ กรณีที่ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้เดินทางต้องจองและโอนจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยเลือกโรงแรมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งสามารดหาข้อมูลโรงแรมได้จากสถานทูตไทย หรือเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th หรือสอบถาม 02-1937024 , 02-1937059 , 02-1937097 และเมื่อได้รับยืนยันจากทางโรงแรมแล้ว ให้แจ้งสถานทูตไทยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ตรวจสอบสายการบิน ที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ และดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และแจ้งสถานทูตไทยทราบ


4.เตรียมเอกสาร ที่ใช้เดินทางเข้าประเทศ ดังนี้ หนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารแทนตัวที่สถานทูตไทยออกให้ หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ที่สถานทูตไทยออกให้ ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
5.สถานทูตไทย จะส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EMERGENCY OPERATION CENTER (EOC) ทราบ เพื่อเตรียมรับที่สนามบิน
ทั้งนี้ คนไทยเดินทางออกจากประเทศได้ตามปกติหรือไม่ ในกรณีนี้คนไทยสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทย เพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทาง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก พล.ต.ต.อาชยชน ไกรทอง รอง ผบช.สตม./โฆษก สตม.และทีมงานโฆษก สตม.

ที่มา https://siamrath.co.th/n/195460