“บิ๊กแจง มอบนโยบาย ขุนพลปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ หวังเป็นที่พึงให้ประชาชนอย่างแท้จริง”

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุม ภายในบริเวณพื้นที่ ตั้งอาคารกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. และ ผู้บังคับบัญชาในสังกัด ได้จัดประชุม เพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับคำสั่งมารักษาราชการแทน ในตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พล.ต.ท.กรไชยฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนและสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ทั้งรูปแบบการกระทำควาผิด ที่มีความสลับซับซ้อน การใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทาง หรือ เครื่องมือในการกระทำความผิด รวมถึง มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้มีความยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย

โดย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสอน บังคับใช้กฎหมายคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วราชอาณาจักร อาทิ การโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์, Romance Scammer, Malware, Phishing, FAKE NEWS, การหลอกร่วมลงทุน, การหลอกลวงซื้อขายสินค้า, ตัดต่อภาพอันเป็นเท็จ Online, ค้าประเวณี Online, แชร์ลูกโซ่ Online, ค้าอาวุธ Online, เว็บไซด์พนัน Online, เว็บไซด์ที่มีสื่อลามกอนาจาร ตลอดจน การกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงิน หรือ แม้แต่การกระทำความผิดเกี่ยวกับ Cyber bulling ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่และเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในปัจจุบัน

พล.ต.ท.กรไชยฯ กล่าวต่ออีกว่า การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการตำรวจทุกคนในที่นี้ โดยขอให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ ความมุ่งมั่น ฝึกฝน พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและความประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม เพื่อที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะเป็นองค์กร สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ตามคำขวัญมุ่งมั่นของหน่วยงาน “CYBER COP ANTI CYBER CRIMES”