ปิดสวยงาม โครงการครู DARE ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในนักเรียน ( D.A.R.E. Thailand ) ณ โรงเรียนตันตารักษ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จในโครงการ

สำหรับโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในนักเรียน ( D.A.R.E. Thailand ) เป็นโครงการที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกัน ต่อสู้เอาขนะปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝัง ความรู้และทักษะการต่อต้านยาเสพติด เป็นพลังในการสร้างต้นกล้าของแผ่นติดที่สะอาด และเติบใหญ่เป็นพลังที่แข็งแกร่งของแผ่นดินต่อไปในอนาคต ซึ่งเมื่อทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและต่อต้านยาเสพติดอย่างจิงจังแล้ว จะทำให้ปัญหายาเสพติดค่อยๆลดลงและหายไปในที่สุด