ลีกเลี่ยงเส้นทาง ถ.แจ้งวัฒนะ – ซ.แจ้งวัฒนะ 7 บริเวณศูนย์ราชกำรแจ้งวัฒนะ กรณีมีผู้มำชุมนุมฯ

“ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์ #หลีกเลี่ยงเส้นทาง ถ.แจ้งวัฒนะ – ซ.แจ้งวัฒนะ 7 บริเวณศูนย์ราชกำรแจ้งวัฒนะ กรณีมีผู้มำชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบ การจราจรวันที่ 3 พ.ย.2563 ”


พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 3 พ.ย.2563 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียล มีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เวลา 14.00 น. นั้น เนื่องด้วยบริเวณการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมฯ อยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อม ระหว่างกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชาชนใช้ในการสัญจรปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจำนวนมาก การจราจร หนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบกับเป็นพื้นที่แนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บช.น. จึงขอแจ้งให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้
.
❎1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง
1.1) ถ.แจ้งวัฒนะ (ขาออก) บริเวณหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
1.2) ซอยแจ้งวัฒนะ 7 (อยู่ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)
.
✅2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร
2.1) ถ.แจ้งวัฒนะ (แนะนำให้ใช้สะพานข้ามแยกคลองประปา) ** พื้นราบอาจได้รับผลกระทบ
2.2) ถ.ประชาชื่น – (เลี้ยวซ้าย/ขวา) ถ.แจ้งวัฒนะ
2.3) ถ.กำแพงเพชร 6 – ถ.หมายเลข 8
2.4) ซอยแจ้งวัฒนะ 5
2.5) ซอยแจ้งวัฒนะ 9
.
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ น้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH