เหล่าแฟนคลับ ‘อากาเซ่ไทย’ แห่ร้องช้อปปี้ จัดกิจกรรม “SHOPEE X GOT 7 DYE FANSIGN” เอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 30 ต.ค.63 ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ บรรดาเหล่าแฟนคลับ’อากาเซ่ไทย’วงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง GOT7 ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากงาน “SHOPEE X GOT 7 DYE FANSIGN” จำนวน 10 คน เดินทางมายยื่นหนังสือร้อง สคบ. ช่วย หลังจาก บริษัทบ้อปปี้ ไทยแลนด์ไม่สามารถจัดงานได้ตามที่ประกาศไว้

ทำให้แฟนคลับหรือ’อากาเซ่’ไทยจำนวนมากที่ตัดสินใจร่วมกิจกรรมรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมเพราะสูญเสียเงินไปกันจำนวนมาก เบื้องต้นรวมผู้เสียหายได้ประมาณ 180 คน รวมมูลค่าความเสียหายถึงเวลานี้ 8 ล้านบาท

1 ใน ตัวแทนของอากาเซ่ไทย ที่มาร้อง สคบ. เปิดเผยว่า  “เนื่องด้วยทางช้อปปี้ ประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของผู้โชคดีในกิจกรรมส่งเสริมการขาย “SHOPEE X GOT 7 DYE FANSIGN” มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมต่างจากเดิมเกือบทั้งสิ้น และมูลของรางวัลรวมไม่สามารถเทียบเท่ากับสิทธิประโขชน์เดิม ส่งผลให้พวกเราซึ่งเป็นผู้บริโภค ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องมายื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันนี้ โดยที่บริษัท ข้อปปี้ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศกิจกรรมส่งเสริมการขาย “SHOPEE X GOT 7 DYE FANSIGN”ในวันที่ 6 เม.ย.2563 ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-1ต กำหนดกติกา การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสั่งซื้ออัลบั้ม GOT7 “DYE’ จากร้าน JYP Onicial Shop by Shopee ผ่านแอพพลิกชันเว็บไซด์ Shopeeในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งระบุสิทธิประโยชน์สำหรับผู้โชคดีจากการสุ่มและผู้มียอดซื้อสูงสุด จะได้พบศิลปินเกาหลึวง GOT 7 ภายในงานและผู้โชคคีประเภท VVIP จะได้รับลายเซ็นจากศิลปินโดยตรงแบบตัวต่อตัว

ทั้งนี้ทางผู้จัดงานไม่ได้ทำการระบุวันที่ในการจัดกิจกรรมที่แน่ชัด แต่ระบุไว้ว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นภายในปื 2563 และรูปแบบของกิจกรรมตามที่โฆษณามีความขัดแฮงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาคของโรค COVID-19 ในขณะนั้นด้วย

ทั้งนี้ พวกตนซึ่งเป็นผู้บริโภคได้มีการท้วงติงและสอบถามไปยังบริษัท ข้อปปี้ในประเด็นดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “SHOPEE X GOT 7 DYE FANSIGN” และเพื่อให้ได้รับการยืนยันว่าจะสามารถจัดงานในรูปแบบข้างต้นซึ่งมีความขัดแย้งกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ตามที่โฆษณา

ในการนี้ พวกตนได้รับการยืนยันจากตัวแทน (JYP Official Shop By Shopee admin)และจาก

บริษัท ช้อปปี้ (email และ Twiter account ) ว่าสามารถดำเนินการจัคงานได้อย่างแน่นอน และผู้โชคดีจากกิจกรรมทุกคนจะได้พบกับศิลปินวง GOT7 ภายในปี 2563 แน่นอนจึงทำให้กิจกรรมดำเนินต่อไปและได้รายชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ทุกประเภท (VVIP, VIP และ General) ตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในเดือน พ.ค.63 หลังจากการประกาศผลผู้โชคดี บริษัท ข้อปปี้ ได้มีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ทุก ประเภท ในวันที่ 1 ส.ค.63 เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมจากงาน ออฟไลน์อีเว้นท์เป็นงานออนไลน์อีเว้นท์แทน  เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ซึ่งเป็นข้อจำกัดดังที่เคยมีการทักท้วงจากพวกเราผู้บริโภคไปแล้วในตอนต้น และบริษัท ข้อปปี้ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจในครั้งนั้นออกมาอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน

จนกระทั่งในวันที่ 22 ต.ค.63 ทางบริษัท ช้อปปี้ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ เวอร์ชวล (Virtual) คือเป็นอีเว้นท์กึ่งออฟ ไลน์กึ่งออนไลน์ โดยอ้างถึงสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนอัน เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 และกำหนควันในการจัดกิจกรรมอย่างกะทันหันเป็นวันที่ 14 และ 15 พ.ย.63 ที่กรุงเทพมหานคร โดยยังไม่ระบุสถานที่  แต่กลับระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในงานและสิทธิประโยชน์ของผู้โชคดีใหม่เกือบทั้งสิ้น จาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมและของรางวัลดังกล่าว พวกเราผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีความเห็นตรงกันว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมในประเด็นดังนี้

1.กิจกรรมยังคงเป็นการจัดให้ผู้โชคดีเข้าร่วมในรูปแบบของกิจกรรมภายในหอประชุม (ออฟไลน์อีเว้นท์)คล้ายรูปแบบเดิม ซึ่งขัดต่อเหตุผลด้านความปลอดภัยจาก COVID-19 ตามที่คณะผู้จัด (บริษัท เจวายพี เอนเตอร์เทนเมนต์ ร่วมกับ ช้อปป้ฯ กล่าวอ้าง มีเพียงในส่วนการปรากฎตัวของศิลปินเท่านั้นที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์อีเว้นท์  (Live Video)

2. การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกิจกรรมภายในงานที่เป็นของรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับมูลค่าของรางวัลเดิม ดังโฆษณาที่เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าร่วม ถือเป็นการใช้โฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงและอาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

3. เงื่อนไขหรือกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือ การซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเพื่อสิทธิ์การสุ่มรางวัลในอัตราสำเร็จต่ำ รวมถึงกติกาในส่วนที่เป็นการสะสมของซื้อสูงสุด ไม่สมเหตุสมผลกับของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปต ามเงื่อนไขที่ตกลง

4. การประกาศวันที่จัดกิจกรรมในระยะเวลากระชั้นชิด อีกทั้งยังไม่มีการระบุสถานที่แน่ชัด และกำหนดไม่ให้มีการโอนสิทธิ์ ทำให้ผู้โชคดีบางส่วนมีความจำเป็นต้องสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตุผลทางด้านเวลาและสถานที่ ถือป็นการกำหนดกติกาที่ไม่คำนึงถึงผู้บริโภค

5.ผู้โชคดีบางส่วนมีเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายแฝงที่เกิดขึ้นจากการเดินทางและที่พักในการเข้าร่วมงาน และด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนไม่สามารถเทียบมูลค่าได้กับค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจมีความ ต้องการที่จะสละสิทธิ์โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ เนื่องจากกติกาที่ไม่คำนึงถึงผู้บริโภคข้างต้น ในการนี้กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจึงขอร้องเรียนต่อ สำนักงาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดำเนินการตรวจสอบ บริษัท ข้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ในข้อร้องเรียนดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สคบ. รับเรื่องไว้ดำเนินการตรวจสอบและจะเรียกตัวแทนบริษัทช้อปปี้ ประเทศไทย จำกัดมาเจราจาต่อไป