รองโฆษก ตร. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และดูแลสวัสดิการของกำลังพล

วันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 12.00 น. เนื่องด้วย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. เป็นผู้แทนในการลงพื้นที่ให้กำลังใจและสำรวจข้อมูลในเรื่องสวัสดิการ ทั้งที่พักและอาหารของกำลังพลแต่ละหน่วยที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยครั้งนี้ รองโฆษก ตร. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจและนำความห่วงใยจาก ผบ.ตร. มอบให้กับกำลังพลที่บริเวณบ้านราชวิถี และด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นกำลังพลจาก ภ.จว.กำแพงเพชร 173 นาย และภ.จว.ตาก 160 นาย


ซึ่ง พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ได้เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนของ ผบ.ตร. ที่ท่านได้ฝากความห่วงใยมาถึงกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจเยี่ยมและพูดคุยซักถาม ถึงสวัสดิการด้านอาหารและที่อยู่ ของกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น จากการสอบถามกองร้อยควบคุมฝูงชนจาก ภ.จว.กำแพงเพชร พบว่าเรื่องอาหารอาจมีคุณภาพที่ลดลงในบางครั้ง เช่น ข้าวแข็ง เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติงาน แต่ไม่เคยเจอเรื่องอาหารเสียหรือบูด สิ่งที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือพวกเขาโชคดี ที่มีผู้บังคับบัญชาเข้ามาสอดส่องดูแลปัญหาต่างๆตลอดเวลา ทุกคนอาจไปโฟกัสที่เรื่องอาหาร แต่ตำรวจทุกคนที่มาจะโฟกัสที่หน้าที่ในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราช เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทและให้การชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งทุกอย่างโดยภาพรวมของกองร้อยควบคุมฝูงชน ภ.จว.กำแพงเพชร ทุกคนมีความสุขในการที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุม ไม่ว่าจะถูกมองแบบไหนก็ต้องมีความอดทนอดกลั้น ดังนั้นขวัญและกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญในห้วงเวลานี้


นอกจากนี้กำลังพลยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับที่พัก เนื่องจากบางกองร้อยนอนกันที่วัด ทำให้จำนวนห้องน้ำมีปริมาณไม่เพียงพอกับจำนวนคน ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการสุ่มลงพื้นที่ไปสำรวจที่พักแต่ละจุดเพื่อเข้าไปดูแลความเป็นอยู่และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองร้อยควบคุมฝูงชนอื่นๆต่อไป