ผู้ช่วย ผบ.ตร.สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคล้ายวันพระราชสม

วันนี้ (พุธ 21 ต.ค.63) ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 120 (21 ตุลาคม 2563) โดยเวลา 07.30 น. มีพล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์


ต่อมาเวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้บังคับบัญชา, อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน, ส่วนราชการ/เอกชน คณะลูกเสือชาวบ้านและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลในชนบททั่วราชอาณาจักร เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ โดยทรงจัดตั้งมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาส ได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ กองบินตำรวจ เป็นต้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจักปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต) ใจความว่า “สมเด็จย่าสิ้นแล้ว อย่างสงบที่สุด สมเด็จย่ารักตำรวจมาก ช่วยดูแลงานต่างๆ ของตำรวจอย่างดี เป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็ง อย่างสุดความสามารถเพื่อประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จย่าต่อไป” แม้สมเด็จย่าจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณจะยังคงสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล