ตำรวจสื่อสารลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปักธงชัย


วันนี้ 20 ต.ค. 2563 ว่าที่ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ สุขเกษม สว.ฝสส. 4 สส. (ศบส. 3 นม.) พร้อมด้วย ร.ต.อ.ภานุมาศ ดวงสูงเนิน, ร.ต.ท.นิรมิตร สังข์กลาง,ร.ต.ต.บุญลือ บุญมา, ส.ต.ท.โยธิน จำเนียรสุข และ ส.ต.ต.วัชรพล การะเกด เข้าพื้นที่ อ. ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เพื่อให้ความช่วยเหลือและเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารให้กับ สภ.ปักธงชัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย


สถานการณ์น้ำ ณ วันนี้ทรงตัว มีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะลดลง ถ้าไม่มีฝนตกลงมา โดย ต. เมืองปัก ในเขตเทศบาลเมืองปักธงชัย ระดับน้ำสูง 30-50 เซนติเมตร ระยะ 1 – 2 กิโลเมตร ส่วนบริเวณถนน 304 เส้นทางที่จะมุ่งเข้าตัวเมืองนครราชสีมา มวลน้ำปกคลุมพื้นผิวจราจร ระดับน้ำสูง 50 – 70 เซนติเมตร ต้องปิดการจราจร โดยให้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองแทน

เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ 19 ต.ค. 2563 ร.ต.อ.ภานุมาศ ดวงสูงเนิน ร.ต.อ.หญิง สุปรียา คำพันธ์ ร.ต.ต. บุญลือ บุญมา ด.ต.หญิง จุรีรัตน์ เอมกลาง ส.ต.ท. โยธิน จำเนียรสุข เข้าพื้นที่ อ. ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เกิดน้ำท่วมใน พท. เป็นบริเวณกว้างหลายตำบลและได้ท่วมเข้าถึงเขตเทศบาล อ. ปักธงชัยในเขต พื้นที่เศรษฐกิจ ในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ วันนี้ เวลา 17.30 น. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.ปักธงชัย เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย