ผบ.ตร.ห่วงใยประชาชน สั่งระดมตำรวจจราจรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากเหตุน้ำท่วมขังในเขต กทม.

วันนี้ (7 ต.ค.2563) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่มีฝนตกหนัก เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขัง ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ โดยในวันที่ 2 – 4 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา มีน้ำท่วมขังถึง 26 จุด ส่งผลให้การจราจรติดขัดประกอบกับในสัปดาห์นี้มีพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จึงส่งผลกระทบให้ กทม. ยังคงมีฝนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60% – 70% ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง และกระทบกับปัญหาจราจรได้ผบ.ตร. จึงได้กำชับและมอบนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และพล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ไปดำเนินการเพื่อหาทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากเหตุรถติดอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง ให้ได้มากที่สุดจากนโยบายและข้อกำชับของ ผบ.ตร.และ รอง ผบ.ตร. กองบัญชาการจึงนำไปกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. การดำเนินการของตำรวจจราจร (4ร.)1.1 รับมือ : ต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล และวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนช่องทางในการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเส้นทางเลี่ยงเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมขัง1.2 รายงานข่าวสาร : ต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรณีจุดที่มีน้ำท่วมขัง ให้ประชาชนรับทราบในทุกช่องทาง เพื่อให้สามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้อย่างทั่วถึง1.3 ระดม : ต้องระดมกำลังจัดเป็นชุดช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมขัง เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วมีอุปกรณ์แก้ไขรถเสีย รถขัดข้อง ในเบื้องต้น และรถยกกรณีไม่สามารถแก้ไขได้1.4 ร่วมมือ : ต้องประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ได้ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีช่องทางประสานงานกันอย่างใกล้ชิด2. ข้อแนะนำสำหรับประชาชน (4ส.)2.1 เส้นทาง : ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางที่ใช้ประจำ และควรศึกษาเส้นทางสำรองไว้อีกอย่างน้อย 2 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่จะคู่ขนานกันไป เมื่อเวลาเส้นทางใดมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางสำรองได้ทันที2.2 สภาพอากาศ : ขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศทุกครั้งที่ต้องเดินทาง เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทาง2.3 สงสัยไว้ก่อน : กรณีขับรถไปในเส้นทางใดแล้วติดขัด เป็นเวลานานในช่วงที่มีฝนตกให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจมีน้ำท่วมขัง2.4 สอบถาม : ก่อนออกเดินทาง หรือเมื่อเดินทางออกมาแล้ว มีรถติดเป็นเวลานานในช่วงที่ฝนตก สามารถสอบถามจุดน้ำท่วมขังได้ที่ โทร 1197 (บก.02) หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH หรือแอพลิเคชั่นM-Help Me เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเดินทาง และหากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร(บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

ผบ.ตร.ห่วงใยประชาชน ระดมตำรวจจราจรช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาจากเหตุน้ำท่วมขังในเขต กทม.”วันนี้ (7 ต.ค.2563)…

Posted by สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ on Tuesday, 6 October 2020