ตร.จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับ ผบช. รอง ผบช. ผบก.

ตร.จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับ ผบช. รอง ผบช. ผบก. หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในวาระประจำปี 2563 ระหว่าง 5-7 ต.ค.63 นี้

วันที่ 5 ต.ค.63 เวลา 08.30 น. ที่ รร.รามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โดย วิทยาลัยการตำรวจ (วตร.) ดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหาร ระดับผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5- 7 ต.ค.63 ซึ่งมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 179 คน ประกอบด้วย 1. ระดับผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 164 คน 2. ระดับผู้บัญชาการ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนระดับเดียวกัน ในส่วนงานป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรม จำนวน 15 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับสัมมนามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ได้รับทราบแนวทางบทบาทของการเป็นผู้นำองค์กร โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ในการปฎิบัติงานของตำรวจ เช่น บทบาทในการบริการประชาชน ที่จะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น และจะต้องพิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีโครงการที่ทำมาอย่างสม่ำเสมอทุกปี เมื่อมีการเปลี่ยนสายการทำงานหรือเลื่อนขั้น ก็จะถือโอกาสนี้มาทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะต้องเผชิญหน้า ทั้งในระยะที่ใกล้ตัว และในอนาคต เรื่องที่ควรจะต้องรู้คือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นความท้าทายด้านการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง ที่จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ แล้วก็ต้องระดมไอเดียวางแผนในงานด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใน5ปีข้างหน้า ว่าจะไปในทิศทางใด โดยให้เน้นที่กำลังพลเป็นหลัก ซึ่งต้องนึกถึงตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเข้ามา และฝึกฝนกำลังพลให้มีคุณสมบัติที่เหมาะกับระบบที่จะถูกออกแบบมาใหม่