สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันนี้ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ     ชั้น ๒๐ อาคาร ๑​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VIDEO CONFERENCE)​ ร่วมกับหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศ ทั้งจากหน่วยในพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

โดยจากสถานการณ์ปัจจุบัน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย  ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ โดยขณะนี้ได้รับรายงานความเสียหายในภาพรวมมีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

  • น้ำไหลหลาก จำนวน ๑๐ จังหวัด ๔๑ อำเภอ ๑๓๕ ตำบล และ ๕๕๓ หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน ๗,๘๓๐ ครัวเรือน เสียชีวิต ๑ ราย (จว.น่าน/ถูกน้ำพัด) สูญหาย ๒ ราย (จว.ลำปาง/น้ำพัด)
  • ดินสไลด์ จำนวน ๒ จังหวัด (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่) ๔ อำเภอ ๔ ตำบล ๔ หมู่บ้าน

พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าวว่า “ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการไปยังหน่วยงานตำรวจทุกหน่วยซึ่งกระจายอยู่ในทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัย เปิดพื้นที่เพื่อรองรับและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยระดมสรรพกำลังทุกประเภทเท่าที่สามารถดำเนินการได้ และให้ทุกสถานีตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสซ้ำเติมเอารัดเอาเปรียบประชาชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ประสบภัย อำนวยความสะดวกเพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว”

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังสั่งการให้ ข้าราชการตำรวจ Local CAT ในพื้นที่ ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ เป็นกำลังหลัก เพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีกำลังพลและอุปกรณ์ที่มีขีดความสามาถ จัดกำลังแบ่งเป็น   ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ และชุดช่าง เพื่อออกช่วยเหลือประชาชนในระยะฟื้นฟู

“ขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจว่า ตำรวจในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ จะดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ” พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าว