ตำรวจสื่อสารจังหวัดเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยจาก ‘พายุซินลากู’

วันที่ 2 ส.ค. 2563 ฝสส.4 สส.ขอ รายงาน เหตุการณ์น้ำท่วม พื้นที่ ภ.จว.เลย ดังนี้ กรณีได้เกิดฝนตกอย่างหนัก อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนซินลากูและได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ต.น้ำสวย และ ต.นาดินดำ อ.เมือง จว.เลย และบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อ 2 สค.63 ความเสียหายทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ มีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย คือ

  1. หมู่บ้านนาน้ำมัน ม. 3 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  2. หมู่บ้านหนองดอกบัว ม. 5 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  3. หมู่บ้านจงเจริญ ม. 13 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  4. หมู่บ้านวังแคน ม. 7 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  5. หมู่บ้านสูบ ม. 1,4,9 และ ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  6. หมู่บ้านสะอาด ม. 6 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  7. หมู่บ้านลายเหนือ ม. 11 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  8. หมู่บ้านลายเหนือใต้ ม. 12 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

ชุดปฎิบัติการณ์ของ ศบส.4 ขอนแก่น ประกอบด้วย -พ.ต.ท.ศตพร อินทรมณี สว.ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) -ร.ต.อ.รัฐนันท์ ภูชะล้ำ สว.ฝสส.1 สส.ปรก.ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.)
-ร.ต.ท.ไพบูลย์ เนตรแสงสี รอง สว.ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.) -ด.ต.สุรสิทธิ์ เมืองสุข -ด.ต.ยุทธนา แสนสวาสดิ์ -ส.ต.ต.โชว์สกุล รัตนกาฬ ผบ.หมู่ ฝสส.4 สส.(ศบส.4 ขก.)
ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ให้การสนับสนุนระบบการสื่อสาร ช่วยเหลือ ฟื้นฟู มอบสิ่งของช่วย ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจากพายุ ซินลากู ที่ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย รายงานสถานการณ์ปัจจุบันขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ และอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียของประชาชนในพื้นที่