พิธีปลดประจำการสุนัขสืบหาวัตถุระเบิด กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.191

พิธีปลดประจำการสุนัขสืบหาวัตถุระเบิด กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.191 โดยมีพิธีการปลดปลอกคอสุนัขของทางราชการ (K-9)ออกแล้วสวมปลอกคอสุนัข (PET) และมอบอาหารสุนัข ต่อจากนั้นกล่าวสดุดีและปรบมือให้เกียรติ สุนัขสืบหาวัตถุระเบิด โดยมีข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. เข้าร่วมพิธี

สำหรับชื่อเรียก K-9 (เคไนท์) มาจากความหมาย คำว่า canine ซึ่งเป็นภาษาลาตินที่แปลว่า สุนัข ต่อมาจึงมีการใช้คำลักษณะคล้องเสียงเรียกสุนัขหรือหมา ว่า K-9 (เค-ไนน์) และนำมาใช้เรียกสุนัขที่ผ่านการฝึกฝนเพื่อใช้ปฏิบัติงานเช่น สุนัขทหาร สุนัขตำรวจ สุนัขกู้ภัย ล้วนแต่ใช้ชื่อเรียกว่า K-9

สุนัข ถือเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ มีสัญชาตญาณในการค้นหาดีเยี่ยม ความสามารถในการรับรู้ของสุนัขจะดีและว่องไวมากกว่าคน หูสุนัขจะรับรู้ในการได้ยินดีกว่าคน 20 เท่า ตาสุนัขสามารถมองเห็นได้ดีกว่าคน 10 เท่า และจมูกสุนัขสามารถรับกลิ่นได้มากกว่าคนถึง 40 เท่า ด้วยลักษณะนิสัยของสุนัข ทำให้คนใช้ประโยชน์จากลักษณะนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนค้นหาระเบิด ยาเสพติด ค้นหาคนร้ายหรือคนหาย โดยอาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่มาช่วยกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.191 ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ใช้ความสามารถของ K-9 ในการช่วยค้นหาวัตถุระเบิด

#EODK9#กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.191