นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร.เดินหน้าตั้ง “บช.ไซเบอร์”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการ ตำรวจ ครั้งที่ 6/2563 ยังไม่มีวาระตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ แต่มีวาระอื่น เช่น อ.ก.ตร.วินัย อุทธรณ์และบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดตำแหน่งจัดตั้ง บช.ไซเบอร์

วันนี้ (30 ก.ค.2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2563 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 โดยมีพล.ต.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร พร้อมด้วย รองผบ.ตร ให้การต้อนรับ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย อุทธรณ์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน รายงานการออกระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 กรณีหารือแนวทางเยียวยาตามคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษฉพาะรายให้แก่ พ.ต.ท.เกรียงชัย ชัยเลิศวณิกุล ในห้วงที่ถูกให้ออกจากราชการ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบิน

การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” เป็น “กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ” ในสังกัด บช.ก. การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท) และการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ บก.สสท.สังกัด สทส. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่  การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.63) ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป

นอกจากนี้เวลา 10.30 น. มีการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62  การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับหน่วยงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1, 4, 6, 7, 8 และ 9 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)   

ที่มา thaipbs