ตร.เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีกำหนดการจัดงานห้วงระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง 

สำหรับในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้,พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ทหาร พลเรือน และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมพิธี,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง (ด้านทิศใต้) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง,พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ เวทีท้องสนามหลวง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีท้องสนามหลวง ซึ่งในปีนี้งดการจัดริ้วขบวน

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (1) กิจกรรมด้านการจัดการภายในชุมชน,(2) กิจกรรมด้านการเกษตร,(3) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม,(4) กิจกรรมด้านการฝึกอาชีพและการสาธิต, (5) กิจกรรมด้านสุขภาวะและอนามัย
อีกทั้งได้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับให้บริการพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดเวลาให้บริการประชาชน จำนวน 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.,รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.,รอบที่ 3 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.,รอบที่ 4 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หรือเหตุอันต้องสงสัย ร่วมทั้งต้องการขอความช่วยเหลือ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 1599 และ 191 หรือทางแอปพลิเคชั่น Police i lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง