สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำทั่วประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 สมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการตำรวจ ถ. วิภาวดีรังสิต/ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท ที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ มีขวัญกำลังใจและมีความสนใจการศึกษามากขึ้น โดยมีผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบ