ตร.เตรียมกำลังดูแลประชาชนเดินทางวันหยุดยาว 25-28 ก.ค.

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันอังคารที่ 28 ก.ค.63 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน นั้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กำกับดูแล กองบัญชาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกและดูแลการจราจรแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเน้น ให้อำนวยความสะดวกการจราจรและจัดระเบียบการจราจรตามเส้นทางหลัก เส้นทางรอง ตลอดทุกเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรกลับภูมิลำเนา พร้อม กำหนดให้มีการเปิดเส้นทางพิเศษ(Reversible lane) เพื่อระบายรถขาขึ้น-ขาล่อง พร้อม จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลการจราจรในเส้นทางเข้า-ออก จุดที่พี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการอย่างหนาแน่น อาทิ สถานีขนส่ง หมอชิต สายใต้ สนามบินดอนเมือง หรือปั๊มน้ำมันที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และมีการประสานคืนพื้นผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดปัญหารถติดขัดสะสม

ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กวดขันจับกุมตามมาตรการใน 10 ข้อหาหลัก (10รสขม) ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งนำฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมากำหนดจุดเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการตั้งจุดตรวจ ตลอดจน ให้ตรวจสอบรถบัส รถตู้โดยสารสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก มีป้าย มีการเสียภาษี มีเส้นทางการวิ่งที่ชัดเจน วิ่งในความเร็วที่กำหนด โดยพนักงานขับรถต้องได้รับอนุญาต มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอ พักผ่อนเพียงพอ ไม่ขับรถขณะเหนื่อยล้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จัดชุดสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจสถานีขนส่ง ท่ารถโดยสารสาธารณะ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ และลดความแออัดของผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ การลดความเสี่ยงจากการขับรถเร็วและการเมาแล้วขับ การเสริมสร้างและรณรงค์รักษาวินัยจราจร การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายจราจร และ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงไปกำกับดูแล ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะเดินทางใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งขอให้พี่น้องประชาชนศึกษาเส้นทาง ตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ ก่อนออกเดินทาง เพราะหากเครื่องยนต์ สภาพรถมีปัญหา จะทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น และพี่น้องประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการจราจร หรือสามารถแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือรถเสีย ในเขตกรุงเทพมหานครได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขสายด่วน 1197 หรือในส่วนภูมิภาคได้ที่ตำรวจทางหลวง สายด่วนหมายเลข 1193 หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น POLICE I LERT U ไลน์แอพพิเคชั่น @highway1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง