ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบงานตามโครงการพระราชดำริ งานจิตอาสา Local CAT งานบริหารประชาชาชนและสังคม ได้เดินทางไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ใน จ.สิงห์บุรี โดยมีภารกิจ ดังนี้

เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านหนองลาด ต.ท่าข้ามม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรลูกหลานวีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งบรรพบุรุษได้ปกป้องและทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินไว้ ทั้งนี้ฟาร์มตัวอย่างมีพื้นที่รวม 443 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น้ำ 349 ไร่ และพื้นที่ดิน 94 ไร่ โดยภายในฟาร์มตัวอย่างมีกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์แยกกันเป็นสัดส่วน โดยมีพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ ประมาณ 5 ไร่ พื้นที่ตัวอย่างการจัดการและพัฒนาที่ดิน 3 ไร่ และมีพื้นที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย

เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ตม. จ.สิงห์บุรี บก.ตม.3 ได้มอบถุงยังชีพแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ,และเวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.พรหมบุรี ได้มอบสิ่งของตรวจเยี่ยม และประกอบอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจด้วย