ตร. แถลงข่าว “ยุทธการขุดรากถอนโดนหนี้นอกระบบในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 “

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 1.00 น. ณ ลานปราบไพรีอริศัตรูพ่าย กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ตามนโยบาย พลอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ที่ห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งคำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดอาปรียบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ป้องกันปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ “ศปน.ตร.” โดยมอบหมายให้ พลตำรวจโท ปียะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการฯ และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเป็นส่วนปฏิบัติการ มีภารกิจในการปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้มีอิทธิพล บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมายและ เรียกคอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ มีลักษณะเป็นการทำสัญญาอารัดเอาเปรียบประชาชน การทวงถามหนี้โดยผิดกฎหมาย หรือการกู้ยืมเงินที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พลตำรวจเอกสุชาติ  ธีระสวัสดิ์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เละพลตำรวจโท ปียะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ตำรวจภูธรภาค 1 หรือ “ศปน.ภ.1” โดย พลตำรวจโท อำพล บัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธนายุตม์วุฒิจรัสรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวาภูธรภาค 1/รองผู้อำนวยการศูนย์ (หัวหน้าฝ่ายสืบสวน), พลตำรวกตรี เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1/ รองผู้อำนวยการศูนย์(หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย), พลตำรวจวาตรี สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 /รองผู้อำนวยการศูนย์ (หัวหนฝ่ายป้องกันปราบปราม) จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ทำการระดมจับกุมและปิดล้อมตรวจค้นผู้มีอิทธิพล บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมายและ เรียกคอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือมีลักษณะเป็นการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบประชาชนการทวงถามหนีโดติดกฎหมาย หรือการกู้ยืมเงินที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน ในพื้นที่เขตตำรวจภูธรภาค ภายใต้“ยุทธการขุดรากถอนโดนหนี้นอกระบบในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1” ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 ผลการดำเนินการดังนี้

– ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายหนี้นอกระบบ จำนวน 77 จุด ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 1 , จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ จำนวน 147 ราย ผู้ต้องหาทั้งหมด 147 คน , ของกลาจำนวน 360 รายการ โดยแยกเป็น รถยนต์จำนวน 71 คัน ,รถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน โฉนดที่ดิน จำนวน 27 ฉบับ อาวุธปืนจำวน 6 กระบอก เงินสดจำนวน 103830 บาท มูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดประมาณ 200 ล้านบาท โดยแยกเป็นประเภทความผิดดังนี้

  1. ข้อหาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ (หมวกกันน๊อค) จำนวน 125 ราย ผู้ต้องหา 125 คน
  2. ข้อหาทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ฯ (หมวกกันน๊อค) จำนวน 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
  3. ข้อหากู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ (กู้ออนไลน์) จำนวน 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน มูลความเสียหายประมาณ 50 ล้านบาท

ข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลฯ (รับจำนำรถ) จำนวน 18 ราย ผู้ต้องหา 18 คน

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ตำรวจภูธรภาค 1 จึงใคร่ขอ ประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการเจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับ เงินกู้นอกระบบ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบตำรวจภูธรภาค 1 ตั้งอยู่ที่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ชั้น 3 เลขที่293 หมู่2ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตาตุจักร กรุงเทพๆ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2537 8087 EMAIL : YARA2009 IDP.1@HOTMAIL.COM