ผบช.ภ 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นาสักและหลังสวน จว.ชุมพร

เมื่อวาน เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นาสัก ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สภ.นาสัก และ ข้าราชการตำรวจ สภ.นาสักให้การต้อนรับ จากนั้นได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติและได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจถือปฎิบัติ

โดยเน้นย้ำ 1. การปฏิบัติราชการในช่วงการประกาศบังคับใช้กฏหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2. กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดโดยเคร่งครัด 3. ให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ผ่อนคลายลงเพื่อมิให้เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน 4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับลงไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

หลังการประชุมมอบนโยบายเสร็จสิ้น ได้สอบถามปัญหา สภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจ พร้อมได้กล่าวขอบคุณ ให้กำลังใจ และอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และประสบความสำเร็จในการปฎิบัติหน้าที่ราชการตลอดไป       ได้มอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของบำรุงขวัญให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.นาสัก แล้วตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานี

ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร  /ชุมพร