ตร. ร่วมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมหารือกับ กสทช.,กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ,พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. สำนักงาน กสทช.,กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักในสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่ออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้กระทำผิดได้ใช้เป็นเครื่องมือไปสู่การกระทำความผิดอื่น เช่น การพนันออนไลน์ สื่อลามกอนาจาร ฯ จึงได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหามาทโดยตลอด ทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด ตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลรูปธรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. จึงได้จัดให้มีประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวการป้องกันและปรามปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อ ออนไลน์ ณ.ห้องประชุม DES1 กระทรวงดิติทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 1. กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นายภุชพงศ์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กสทช.
 2. กสทช. โดย นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม กสทช.,นายวีรพัน ศรีนวล ผู้อำนวยการส่วนกำกับการวิทยุคมนาคม กสทช.
 3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย ร้อยตรี จักรา ยอดมณี ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. โดย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส./หน.ศูนย์ประจำ กสทช. และ
 5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต/ISP จำนวน 17 ราย

ร่วมประชุมหารือแนวการป้องกันและปรามปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์และการกระทำผิดอื่นๆ ในประเด็นสำคัญดังนี้

 1. ปัญหาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำสั่งศาล
 2. การนำระบบการส่งและรายงานคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการ ISP เพื่อดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ และในอนาคตจะใช้ระบบนี้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น เรื่องความมั่นคง,การพนันออนไลน์ ,สื่อลามกอนาจารฯ
 3. ให้ดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคู่ไปกับการปิดกั้นเว็บเซต์ ซึ่งผู้ให้บริการ ISP ทุกค่ายยินดีให้ความร่วมมือ
 4. การเสนอให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมมือกันโดยการทำ MOU เพื่อแก้ไขปัญหา ในการประชุมครั้งต่อไป
 5. การเสนอจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน