นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพบำรุงขวัญให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางโดยเฮลิคิปเตอร์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพบำรุงขวัญให้กับข้าราชการตำรวจ ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 938 นาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  มีหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ กองร้อยสนับสนุนและกองร้อยปฏิบัติการ รวม 7 กองร้อย 1 สถานีวิทยุ และมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ รวม 9 โรงเรียน โดยได้ให้กำลังใจกำพลในหน่วย  ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด.21 คณะแม่บ้าน กก.ตชด.21 กำลังพล ตลอดทั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจยังได้มอบความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พร้อมขอให้ดูแลครอบครัว ตลอดทั้งสุขภาพอนามัยของกำลังพลให้ทั่วถึงด้วย ทั้งนี้ ขอให้กำลังพลปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการเป็นหลักประกันความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามมาตรฐานสากล อีกด้วย