กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเผาทำลายยาเสพติดของกลาง คดีสิ้นสุดแล้วทั้งสิ้น 25 ตัน

กระทรวงสาธารณสุข คือที่สุดท้ายที่ยาเสพติดจะถูกจัดเก็บไว้ หลังจากถูกจับกุมผ่านการสอบสวน และสถานตรวจพิสูจน์ หลังจากนั้นคือจุดจบของยาเสพติดทั้งหลาย

กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง #โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับของกลางจากคลังเก็บรักษา #โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วม ทำการตรวจสอบว่ายาเสพติดมิได้หายไปไหน หลังจากนั้นก็จะนำยาเสพติดของกลางส่งต่อให้กับคณะขนย้าย เพื่อทำการขนยาเสพติดของกลางดังกล่าวไปยังสถานที่เผาทำลาย และส่งยาเสพติดของกลางดังกล่าวให้กับคณะเผาทำลาย เพื่อดำเนินการเผาทำลายจนหมดสิ้น โดยคณะทำงานแต่ละชุดที่มีผู้แทนจากหลายหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนักยาเสพติดของกลางทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาเสพติดของกลางมิได้หลุดรอดไปไหนจนกว่ายาเสพติดจะถูกเผาทำลายจนหมดสิ้น

โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเผาทำลายยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 50 มีของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วทั้งสิ้น 25 ตัน

นางสาว สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการจัดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กำหนดการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประจำปี 2563 โดยมีกำหนดการเผาทำลาย 3 วัน

26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเผาทำลายต่อในวันที่ 13-14 กรกฎาคม ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 850 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ส่งผลให้เกิดมวลภาวะทางอากาศ

ปีนี้คณะกรรมการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบให้เผาทำลายของกลาง รวม 2571 คดี น้ำหนักรวมกกว่า 25300 กิโลกรัม โดยการจัดกิจกรรมเผาทำลายยาเสพติด จะกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งเรื่องการเว้นระยะห่าง จัดตั้งจุดคัดกรองและลงทะเบียนผ่านไทยชนะ

เผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมากไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ส่วนยาเสพติดที่คงเหลือไว้ในคลังอีกรวมกว่า 147,602 กิโลกรัม นั้น จะเก็บรักษาไว้ในคลังยาด้วยระบบป้องกันนิรภัยอย่างรัดกุม เข้มงวด รอให้คดีสิ้นสุดและมีคำพิพากษาแล้ว ก็จะนำไปเผาทำลายต่อไป

#พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง #เผายาเสพติด #26มิถุนายน #วันยาเสพติดโลก #ยาเสพติดจับแล้วไปไห