2 ตำรวจ สภ.หลังสวน รับรางวัล HERO AWARD จากรองนายกรัฐมนตรี จาเหตุการณ์ทำ CPR ปั้มหัวใจช่วยชีวิตชาวสวนทุเรียน

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล HERO AWARD แก่ผู้ทำการปั้มหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดชีวิต จำนวน 5 คนจัดอบรม อสม. และประชาชน ตั้งเป้าคนทำ CPR เป็นอย่างน้อย 10 ล้านคนภายใน 3 ปี

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Health Emergency Response Outstanding AWARD หรือ HERO AWARD แก่ผู้ปั้มหัวใจช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดชีวิต จำนวน 5 คน จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

AWARD แก่ผู้ปั้มหัวใจช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดชีวิต จำนวน 5 คน จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทั้งของตนเอง คนในครอบครัวและชุมชน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาของกระทรวงสาธารณสุข เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนไทย ได้มอบนโยบายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ จัดอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ตั้งเป้าหมายมีคนทำ CPR เป็นอย่างน้อย 10 ล้านคน ภายใน 3 ปี

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสายด่วน 1669 มีประชาชนโทร.ขอความช่วยเหลือกลุ่มอาการหมดสติหยุดหายใจ กว่า 90,000 ครั้ง หากประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ มีความรู้และทักษะในการช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR ที่ถูกต้องย่อมเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ สพฉ. จึงได้จัดทำหลักสูตร “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) พ.ศ. 2563” ซึ่งจะทำให้มีผู้ที่มีความรู้และทักษะในการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการมอบรางวัล HERO AWARD แก่ผู้มีจิตอาสา เสียสละ และมีความกล้าหาญ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจะมีการมอบรางวัลทุก 3 เดือน โดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูและส่งเสริมให้คนในสังคมหันมาสนใจเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ ร.ต.อ.อภิเชษฐ์ คีรีเพ็ชร และส.ต.ต.ภัทรพล หลิวปลอดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งทำ CPR ปั้ม​หัวใจช่วยชีวิตชาวสวนทุเรียน​ ที่ขึ้นต้นทุเรียนแล้วถูกไฟฟ้าช็อต​ตกลงมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2563นางสาวอัญมณี คณะศิริวงศ์พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเลย ระหว่างเดินทางกลับบ้านพบผู้ประสบอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้น ได้ทำ CPR จนผู้ป่วยรอดชีวิต เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2563นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ และนายศุภกิตติ์  เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งพบผู้หมดสติหัวใจหยุดเต้น บริเวณหอพักหลังโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์ ได้ทำ CPR และใช้เครื่อง AED ที่ติดตั้งภายในหอพัก ช่วยผู้ป่วยรอดชีวิต เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563