ผบ.ตร.พร้อมขับเคลื่อนยโยบายนายกฯ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติจากที่ประชุมอนุมัติให้ยกเลิกการบังคับใช้เคอร์ฟิว ระหว่างช่วงเวลา 23.00 น. – 03.00 น. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป แต่ยังคงงดการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ทั้งนี้การยกเลิกเคอร์ฟิวจะควบคู่ไปกับการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 นั้น ว่า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./ผอ.ศปม. ตามประกาศ ข้อกำหนด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตลอดจน การป้องกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และ การปราบปรามอาชญากรรมที่ฉกฉวยโอกาสในการซ้ำเติมประชาชนในห้วงที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่ง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูแล และกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติในทุกพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน ผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติตาม มาตรการผ่อนคลายกิจกรรม กิจการ ร้านค้า สถานประกอบการ สนามกีฬา โรงแรม ต่างๆ เป็นอย่างดี

รอง โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ฝากขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยที่ดำเนินโครงการ “ขอบคุณตำรวจ” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 10 มิ.ย.63 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนข้าราชการตำรวจและ ครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด โดยให้ทุกหน่วยทำกิจกรรมในการดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง ผบ.ตร. ได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติ ฝ่ายความมั่นคง เข้มงวดกวดขัน อย่าให้ผู้คนละเลย เน้นดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ด้วยความสุภาพ, ตักเตือน ให้ทราบว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และ หากเตือนแล้วยังไม่ฟัง ไม่ปฏิบัติตาม หรือเจตนากระทำความผิดจริงๆ จึงดำเนินคดีบังคับใช้ตามกฎหมาย

รวมทั้งในเรื่องการตั้งจุดตรวจโควิด, จุดตรวจเคอร์ฟิว ให้ปรับเปลี่ยนหรือปรับลดเพื่อสอดคล้องมาตรการผ่อนคลาย ในรูปแบบเป็นจุดตรวจมั่นคงและป้องกันอาชญากรรม ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวลักลอบการหลบหนีเข้าเมือง และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ตลอดจน มาตรการควบคุมโรค

พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ และในส่วนโรงเรียนจะเปิดเทอมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ก.ค.63 ให้ทุกหน่วยประสานโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการจราจรและมาตรการควบคุมโรค เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเปิดเทอม