พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้พนักงานสอบสวนหญิง ร่วมการประชุมสตรีที่เป็นผู้นำในบทบาทการบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 5 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 3 /2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ก่อนการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อตอบแทนผลงานให้พนักงานสอบสวนหญิงซึ่งเป็นผู้เเทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการประชุมสตรีที่เป็นผู้นำในบทบาทการบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาคอาเซียน (Annual Asia Regional Women in Law Enforcement Leadership) ครั้งที่ 1 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งสิ้นจำนวน 20 ราย