“ตม.ไทย ต้านภัยโควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา”

ตามโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้หน่วยงานในสังกัดได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ได้จัดทำโครงการ ตม.ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 และ จัดทำตู้ปันสุข ขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัด ได้แจกจ่ายถุงยังชีพและติดตั้งตู้ปันสุขไปทั่วประเทศที่มีหน่วยงานในสังกัดตั้งอยู่

และในวันนี้ โครงการ “ตม.ไทย ต้านภัยโควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดทำขึ้นร่วมกับสภากาชาดไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันบริจาคโลหิต ทำดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ตามโครงการบริจาคโลหิต ดังกล่าว วันนี้(20 พ.ค.63) พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม. ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี พล.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ ผบก.อก.สตม., พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม., พ.ต.อ.นรบดี ศศิประภา ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม., พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม. และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมในโครงการฯ จำนวน 200 คน

ผบช.สตม. กล่าวทิ้งท้ายว่า สตม. มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด 19 และ สตม. ขอส่งกำลังใจไปถึงทุกคน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน