ตำรวจพร้อมดูแลคนไทยกลับประเทศ จัดสถานที่รองรับมาตรการ State Quarantine

วันนี้ 17 เมษายน 2563 พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาล ได้กำหนดมาตรการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค หรือ State Quarantine โดยได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยหลักในการจัดพื้นที่ควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ในการดำเนินการ ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดการพื้นที่ควบคุมโรค ณ โรงแรม Palazzo and Hip Hotel ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยในวันนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจสอบความพร้อม ณ โรงแรม Palazzo and Hip Hotel ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และสำนักงานเขตดินแดง จากนั้นได้ร่วมประชุมกับหน่วยร่วมปฏิบัติต่างๆ ทุกหน่วย

การดำเนินการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดกำลังจากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

• ทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลตำรวจ รับผิดชอบ การดูแลรักษาพยาบาล การดูแลสภาพจิตใจ รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

• ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สนธิกำลังจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยตำรวจตระเวนชายแดนจะรับผิดชอบพื้นที่ไข่แดงภายในอาคารทั้งหมด ในส่วนพื้นที่ไข่ขาวหรือพื้นที่รอบนอกนั้น จัดกำลังทั้งสายตรวจ ฝ่ายสืบสวน และ จราจร ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบ

• ฝ่ายควบคุมป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ได้รับความร่วมมือจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการคัดกรอง ตรวจและสังเกตุอาการ รวมทั้งจัดการขยะ และจัดการสุขอนามัย

• ฝ่ายอำนวยการ ธุรการ และอาคารสถานที่ โดยตั้งที่ทำการส่วนหน้า บริเวณชั้นล่างของโรงแรม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสาร และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการ

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ฯ ยังได้กล่าวย้ำว่า “ปัจจัยของความสำเร็จ จะเกิดขึ้นจากวินัย และความเข้มงวดของทุกฝ่ายที่จะถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ขอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด       มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดี ทั้งนี้มีภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลจำนวนมาก ขอให้นำพลังของ “จิตอาสา” เข้ามาสนับสนุนการทำงาน อีกส่วนหนึ่งด้วย”

“ขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมที่จะดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าสู่มาตรการ State Quarantine โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับตามมาตรฐาน นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร   อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 27 ชั่วโมง” พลตำรวจโท ปิยะฯ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 และ 1599