ตร. ย้ำ! รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ วิ่งได้จากเดิมห้ามชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น แต่ห้ามวิ่ง ช่วงเวลา ‘เคอร์ฟิว’

ตร. ย้ำ! รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ วิ่งได้จากเดิมห้ามชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น แต่ห้ามวิ่ง ช่วงเวลา ‘เคอร์ฟิว’ ส่วนขนส่งอาหาร ยาเวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค วิ่งได้ตลอด 24 ชม. ต้องแสดงเอกสาร มีผบังคับใช้ วันที่17 – 30 เม.ย. 63

วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.), พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ร่วมแถลงข่าว กรณี ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ขึ้นไป เดินรถในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) กล่าวอธิบายว่า ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรที่ใช้อยู่ 6 ฉบับ ที่ปกติจะห้ามรถบรรทุกเดินรถในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเช้า และในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเย็น เช่น รถ 10 ล้อ ห้ามวิ่งวงแหวนรัชดา ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น., นอกวงแหวนแนวรัชดา ห้ามวิ่ง ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น 06.00-10.00. น. และ 15.00-21.00 น.

สำหรับรถ 4 ล้อ นั้น ห้ามวิ่ง เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. ซึ่งผู้ประกอบการปฎิบัติมาตลอด แต่เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รับความเดือดร้อน และประชาชนที่ต้องได้รับสิ่งของจากการขนส่งรถบรรทุก จึงให้มีการออกข้อบังคับฉบับล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

พล.ต.ต.จิรสันต์ กล่าว ตอนนี้ รถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ที่ขนปูน ขนสิ่งก่อสร้าง ขนเหล็กแผ่น วิ่งได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เคยห้าม และเป็นนอกเวลาเคอร์ฟิว คือ 04.00-22.00 น. ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกเว้น ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คือ ขนส่งอาหาร ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าทางการเกษตร ก็สามารถวิ่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง แต่ก็ต้องแสดงเอกสารขออนุญาตเดินรถอย่างถูกต้องในช่วงเวลาเคอร์ฟิวเหมือนเดิม

ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่า ไม่ได้เป็นการห้าม แต่ข้อบังคับนั้นเขียนว่า ข้อบังคับว่าด้วยการห้ามเดินรถ แต่เนื้อในเป็นเรื่องการผ่อนผัน การยกเว้น อย่างไรก็ตาม ถนนทุกสายสามารถวิ่งได้ แต่ห้ามจอดทั้งสองฝั่งในกรุงเทพมหานคร ต้ามข้อบังคับเดิม