ตํารวจโครงการพระราชดําริ ผุดโครงการช่วยเหลือนําส่งประชาชนเจ็บป่วยช่วงเคอร์ฟิวขับรถนำส่งรพ.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 เม.ย. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.6 บก.จร. พร้อมตารวจจราจรโครงการพระราชดำริ กก.6 บก.จร. รับมอบชุดป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE (Personal Protective Equipment) นายจเด็จ สวัสดิ์วงษ์ ประธานบริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด และผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำนวน 60 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนนำส่งผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จากการปฏิบัติหน้าท่ี และสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชนผู้ที่เจ็บป่วย

พล.ต.ต.จิรสันต์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บช.น.ได้มอบหมายให้ บก.จร. จัดทำ “โครงการช่วยเหลือนำส่งประชาชนที่เจ็บป่วยช่วงเคอร์ฟิว” เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือ“เคอร์ฟิว”ระหว่าง เวลา22.00 น.ถึง04.00 น.อาจมีประชาชนท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ โดยเร่งด่วนสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อนาส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ท่ีหมายเลข 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป

“โดยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ จะจัดรถจักรยานยนต์นำและประสานกับ ด่านตรวจเคอร์ฟิว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพลัดเปลี่ยนเข้าเวรอำนวยความสะดวกให้ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การแพทย์ช่วยชีวิตเบื้องต้นและอุปกรณ์ช่วยเหลือในการทำคลอดได้ทันที หากมีผู้ต้องการให้ช่วยเหลือระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อไม่ให้ผู้เจ็บป่วยต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ ทำให้มีความรวดเร็ว และใช้เวลา น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยได้รับการรักษาได้ทันท่วงที” รองผบช.น. กล่าว

     บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH…