ผบช.สทส. . นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริจาคโลหิต เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพิชน์ ผบช.สทส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคเลือด ลดลงทุกแห่ง เพราะหน่วยงานมีข้อจำกัดในการกิจกรรม สภากาชาดจึงได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต โดยในส่วนกรุงเทพมหานครการบริจาคเลือด ลดลงถึง 25% ส่วนภูมิภาคลดลง 15% ขณะที่ความต้องการยังมีเท่าเดิม ซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด 

โดยมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทยจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิตั้งแต่ประตูทางเข้า จัดสถานที่โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทุก 1 เมตร มีการจัดแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่บริจาคเลือด

บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย อย่ารอให้ถึงวันที่ผู้ป่วยไม่มีโลหิตในการรักษา

สามารถร่วมบริจาคได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์, สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

2. บริจาคเป็นหมู่คณะ 10-20 คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับ-ส่ง มาบริจาค

3. คอนโด หมู่บ้าน และชุมชน รวบรวมสมาชิก 50 คน เพื่อจัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิต ติดต่อประสานงาน ได้ที่งานจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2252 1637

วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ คลิก https://bit.ly/341Xika

>ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2WXPsGV

>คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2

>มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 คลิก https://bit.ly/34g3m8