โครงการจัดหาอาวุธปืนพก ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 365 สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563/1

ข่าวดีของข้าราชการตำรวจที่กำลังมองหา อาวุธปืนพกประจำกายแบบส่วนตัว เพราะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นประจำกาย พร้อมเครื่องกระสุนปืน ยี่ห้อ SIG SAUER รุ่น P365 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

โทร.02-711-6626 หรือ Line id: @sigsauerthailand

ด้วยภารกิจของข้าราชการตำรวจไทยที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ทั้งในและนอกเวลาราชการ ทำให้ข้าราชการตำรวจไทยควรมีอาวุธปืนพกไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่น (ขึ้นภาพเหตุการณ์)

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 365 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่สนใจสามารถซื้อไว้พกเป็นของตนเอง ได้คนละ 1 กระบอก ในราคา 28,680 บาท จากราคาปกติ 85,000 บาท และสามารถซื้อเครื่องกระสุนจำนวน 100 นัด ในราคา 2,500 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่มีความจำเป็นได้มีอาวุธปืนพกไว้เป็นของตนเอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

โดยข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์จะซื้ออาวุธปืนของโครงการ สามารถดำเนินการชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด (ซิก ซาวเออร์ P 365)

โทร.02-711-6626 หรือ Line id: @sigsauerthailand

หรือชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Krungthai NEXT (ขึ้น Info) โดยชื่อบัญชีของผู้สั่งจองต้องเป็นชื่อของผู้สั่งจองอาวุธปืนเท่านั้น

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆของโครงการฯ ได้จากทางเว็บไซต์ http://www.logistics.police.go.th/html/home.html ในหัวข้อ “รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 365 และเครื่องกระสุนซิก ซาวเออร์ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ” หรือที่เว็บไซต์ www.sigthailand.com

รวมถึงผู้ซื้อจะต้องขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) โดยต้องระบุว่าสั่งซื้อจาก “สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2563/1) “ พร้อมกระสุนจำนวน 100 นัด มาตอนที่รับของ ช่องทางติดต่อ โทร.02-711-6626 หรือ Line id: @sigsauerthailand

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 365 และเครื่องกระสุนซิก ซาวเออร์ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ