ตร. กำชับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกกวันไฟป่า พร้อมเร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่กำลังลุกลามเป็นวงกว้าง

ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มจากการกระทำหองมนุษย์ จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง

สูงสุดติดอันดับของโสกอยู่ในขณะนี้ และได้ส่งมลกระทบต่อสุขภาทอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก

พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไต้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพีน้องประชาชน โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก จักรทิพ ชัยจินดา ผู้บัญชากรตำรวจแห่งชาติกำกับ ดูแล รับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เร่งดำเนินการขับเคลื่อนแก้ฃปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีปัญหามากที่สุด โดยให้

1. เพิ่มมาตรการตรวจสอและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ใช้ยานพาหนะ ผู้ประกอบการที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ผู้ลักลอบเผาพืชไร่ หรือกิจการอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. มอนหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหมู่บ้านแสะชุมขน  บูรณาการความร่วมมือกับชุมชน

ในการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุไฟปา ตรวจดูจุด Hot Spot ที่มีไฟปาเกิดขึ้น จัดชดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสนับสนุน

ช่วยเหลือหน่วยงานห่างๆ ในการเข้าดับไฟป่าและจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกัน

และแก้ไทปัญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัด เพื่อประสานอมูล อีกทั้งไห้เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย

3. ให้ทุกหน่วยในสังกัดให้ความสำคัญกรณี เกิดเหตุไฟป่า หรือพบการเผาในที่โล่งแจ้ง หรือการกระทำ

อื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน หรือมลพิษต่อสิงแวดล้ม โตยให้รีบดำเนินการตรวจสอบติดตามสืบหาหัวผู้กระทำ

ความผิดมาดเนินการตามกฎมายโดยเร็ว