พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการออกตรวจตรา ช่วงประกาศเคอร์ฟิว

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00น. พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการออกตรวจตรา ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการบังคับใช้กฎหมายตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่1) และข้อกำหนดฯ(ฉบับที่2)เพื่อให้มีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22.00น.-04.00น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3เม.ย.63เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมี พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.น่าน ,พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.น่าน ,พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผกก.สภ.เมืองน่าน ,เจ้าหน้าที่ทหาร ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,โรงพยาบาลน่าน , ฝ่ายปกครอง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ หน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองน่าน