ตำรวจกับโควิด 19 มาตรการการป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน จากโควิด 19

มาตราการโรงพักปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

1.สถานีตำรวจทั่วประเทศมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุก 4 ชั่วโมง

2. มีการคัดแยกขยะไป และขยะติดเชื้อ

3.ประชาชน ทุกคนที่เข้มาใช้บริการ จะถูกกัดกรอง ด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งหากอุณหภูมิในร่างกายสูงจะถูกคัดกรองแยกออกไป

 4.ตำรวจทุกนาย สวมใสหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่

5.ตำรวจที่มีอาการป่วย หรือมีอาการต้องสงสัย จะถูกกักตัวรอดูอาการ 14 วัน

 6.มีการตรวจเช็กปริมาณแอลกอฮอล์ ณ จุด One Stop Service ทุกวัน

7.มีการปรับภูมิทัศน์ สถานีตำรวจให้โปร่ง ด้วยการลดการเปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

8. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการต่างๆบริเวณห้องทำงาน ทางเข้ออกสถานีตำรวง เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ปฏิบัติอย่างจริงจัง

ตำรวจควรปฏิบัติตัวอย่างไร ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19

 1.ก่อนหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

2.สวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อต้องปฏิบัติงาน

 3.เมื่อจำเป็นต้องถอดหน้ากาก ต้องลงมือให้สะอาดแล้วจึงถอดหน้ากาก พับเก็บใส่ถุง หรือห่อไว้ด้วยกระดาษทิชชูและก่อนใสหน้ากากอีกครั้ง ให้ล้างมือให้สะอาด แล้วจึงสวมใส่หน้ากาก

4.ไม่นำมือ ที่สัมผัสสิ่งของต่างๆ มาสัมผัสใบหน้าบริเวณตาจมูกปาก

5. หากไอ หรือจาม ให้ไอ หรือจาม ใส่หน้ากาก หรือกระดาษทิชชู (หากไอ หรือจามใสหน้ากาก ให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกครั้ง)

 6. หนากากอนามัย แบบใช้แล้วทิ้งแนะนำให้ใช้วันต่อวัน แต่ถ้าเป็นหน้ากากผ้าให้ซักแล้วเปลี่ยนอันใหม่

7. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ

8.หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยไปอยู่ในพื้นที่เสียง ให้กักตัวอยู่คนเดียว ดูอาการ 14 วัน

9.หากพบผู้สงสัยว่าป่วยเป็นโควิด-19 ไม่ให้เข้าใกล้ตัวผู้ป่วย ไม่สัมผัสตัวผู้ป่วย ให้ประสานงานร่วมกับ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สอบสวนอุ่นใจปลอดภัยโควิด -19

1. ประชาชน ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ จะถูกคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งหากอุณภูมิในร่างกายสูงจะถูกคัดกรองแยกออกไป

 2. โต๊ะ เก้าอี้ บริเวณพื้นที่ ให้บริการรับแจ้งความจะถูกทำความสะอาดด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง ก่อนและหลังมีผู้เข้าแจ้งความ

3. เจ้าพนักงานรับแจ้งความสวมใส่หน้ากากอนานัยอยุ่เสมอในการปฏิบัติหน้าที่

4. เว้นระยะห่าง 2 เมตร ตีเส้นชัดเจนในห้องรับแจ้ง

 5. ติดตั้งพลาสติกใส กั้นระหว่างตำรวจและประชาชนผู้มาแจ้งเหตุ

6. ติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการ การทำงานที่โต๊ะพนักงานสอบสวน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อลดความแออัดในห้องสอบสวน

สืบสวนข้มชั่น ป้องกันโดวิด-19 เข้มแข็ง

 1.เจ้าพนักงานสืบสวน ต้องสวมใส่เสื้อเจ๊คเก็ต และถุงมือยางกุกครั้ง ที่ ว20

 2.เมื่อถึงห้องสืบสวน ให้เจ้าพนักงานตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ต้องหา พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้ต้องหาสวมใส่

3.เว้นระยะห่าง 2 เมตร ในห้องสืบสวน ระหว่างเจ้า พนักงาน และผู้ต้องหา

4. มีการฉีดพ่น ทำความสะอาดในห้องขัง และห้องสืบสวน

5.เมื่อพนักงานสืบสวนออกเวร ให้นำเสื้อแจ็คเก็ต มาซักทำความสะอาด วันต่อวัน

6.ในกรณีที่พนักงานสืบสวนต้องออกไปตรวจที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดเสี่ยง ให้ประสานชุด PPE

จราจร ปลอดภัยห่างไกลโควิด- 19

1.ตำรวจจราจร ล้างมือให้สะอดทุกครั้ง ก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัย และพกถุงมือขางกุกครั้ง เมื่ออกปฏิบัติหน้าที่

 2.พนักงานเปรียบเทียบปรับ สวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือยางทุกครั้ง

3.ติดตั้งเครื่องอบธนบัตรด้วยแสง UV พร้อมซองพลาสติกเก็บธนบัตร

4.มือต้องขับขี่รถจักรยานขนตออกปฏิบัติหน้าที่ ควรล้าง มือให้สะอาด แล้วสวมใส่ถุงมือ ในการขับขี่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัส

5.ทำความสะอาดป้อมจราจร ด้วยน้ำขาฆ่าเชื้อทุกๆ 4 ชั่วโมง

 4.ป้อมจราจรทุกป้อม ต้องมีเจลเอลกอฮอล์ ไว้สำหรับทำความสะอาดมือ ก่อน และหลัง ออกปฏิบัติภารกิจ ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อแนะนำที่ถูกต้อง

ป้องกันคนร้าย ปราบปรามไวรัส โควิด-19

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมใส่ ก่อนสวมใส่หน้ากากและถุงมือ เพื่อความปลอดภัยก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

2.การปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่ทุกครั้ง จะมีการเว้นระยะห่างอย่างเพียงพอ

3.เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ออกปฏิบัติหน้ำที่ มีหน้ากาก ถุงมือยาง และเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกนาย

4.ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ซึ่งออกปฏิบัติงานเมื่อมีกรณีสัมผัสกับประชาชน

 5.ตรวจวัดไข้ผู้ต้องขัง ก่อน และขณะควบคุมตัวเป็นประจำ

 6.รถขนย้ายผู้ต้องหาต้องทำความสะอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ทั้งก่อน และหลัง จากมีการขนย้าย

 7.เมื่อมีการขนย้ายผู้ต้องหาต้องมีการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ผู้ต้องหาสวมใส่ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ต้องหา

 8.หากเจ้าหน้าที่มีอาการเจ็บป่วย หรือมีอาการต้องสัยให้มีคำสั่งกักตัวทันที