ร่วมใจจัดหาและผลิตเจลล้างมืออนามัยเพื่อสุขอนามัยของตำรวจและประชาชน

วันที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตร., พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี ผบก.วพ.ตร., พ.ต.อ.คลัง เสถียรธนเศรษฐ รอง ผบก.วจ. และศาสตรจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน ผอ.หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “ร่วมใจจัดหาและผลิตเจลล้างมืออนามัยเพื่อสุขอนามัยของตำรวจและประชาชน” ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.