สมาคมแม่บ้านตำรวจ “ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพประชาชน” จัดทำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงอาคาร 1 ตร. ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าCotton100% (มีช่องใส่แผ่นกรองฝุ่น) และเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือ ที่ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกันจัดทำ มามอบให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำมาวางไว้บริเวณจุดทางเข้าออกทุกชั้นทุกอาคาร บริเวณหน้าลิฟต์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีสุขอนามัยที่ดี โดยมีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมารับมอบ

ใส่ใจ่ ห่วงใย สุขภาพประชาชน