สำนักงานตำรวจแห่งชำติ จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล เหรียญรางวัล แก่ข้าราชตำรวจนักแม่นปืน ประจำปี 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล เหรียญรางวัล เหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ) แก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจ ที่ผ่านการทดสอบยิงปืน ประจำปี 2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการทดสอบยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจเอกพรหมธร  ภาคอัต    ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลเหรียญรางวัล และเหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ) เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบยิงปืน ประจาปี 2562 ซึ่งทาการทดสอบไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในรูปแบบทีมและบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 200 นาย

จากการทดสอบยิงปืนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. ปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat)

2. ปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.)

3. พลซุ่มยิง

4. ระบบ IDPA 3 ปืน (Division 1, Division 2, Division 3 และ Division 4)

5. ลูกซองมาตรฐาน (Pump, Semi auto)

ทั้งนี้ การทดสอบยิงปืน ของสานักงานตำรวจแห่งชาติ ประจาปี 2562 มีหน่วยงานที่ได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศ คือ

อันดับที่ 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อันดับที่ 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

อันดับที่ 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล