ผบ.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ จว.นครพนม

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ขอเปิดเผยถึงภารกิจของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า

วันนี้ (5 มี.ค. 63) เวลาประมาณ 09.20 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ จว.นครพนม โดยได้เข้าตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม และ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 235 จว.นครพนม พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ อีกทั้ง ยังมอบโอวาทและกำชับการปฏิบัติ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับการปฏิบัติภารกิจในการถวายอารักขา รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด ขอให้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติกับกำลังพลในสังกัด และให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ พึงให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าประมาทเป็นอันขาด ต้องป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ กำลังพลต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ สามารถตอบโต้เหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และให้เข้มงวดการตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้า-ออกประเทศ ป้องกันมิให้บุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน หลบซ่อนตัว หรือเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ กวดขันจับกุมการลักลอบนำบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเคลื่อนย้ายนำพาไปยังที่ต่างๆ

อีกทั้งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบ แสวงหาผลประโยชน์ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจมีจิตสำนึก นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ประสานการปฏิบัติภารกิจจิตอาสากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำ การแต่งเครื่องแบบ ตัดผมสั้นให้เรียบร้อย ดั่งผู้ที่มีระเบียบวินัย ผ่านการฝึกอบรม ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจให้กับประชาชน

รอง โฆษก ตร. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผบ.ตร. ยังได้ กำชับให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน ด้วยการใช้กริยา วาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี