บรอ. รุ่นที่ 6 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และอุปกรณ์แขนขาเทียม ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบเงินจากคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกสุวัฒน์  แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติรับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์แขน ขาเทียม สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ และกองบัญชาการต่าง ๆ ในการดูแลรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น