บช.น. ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย สถานที่สำคัญที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายแรง ในกรุงเทพมหานคร

ด้วยปัจจุบันมีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงในสถานที่สำคัญ เช่นห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สิน ของประชาชน อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการใช้บริการสถานที่ดังกล่าว

กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายแรง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ด้วยปัจจุบันมีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงในสถานที่สำคัญ เช่นห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สิน ของประชาชน อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการใช้บริการสถานที่ดังกล่าว

กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายแรง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าว โดยมี พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม , พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น. , ผบก.น. 1 – 9 , อก. , จร. สปพ. และ สส. หรือผู้แทนที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม , นายกสมาคมธุรกิจรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า , ผู้แทนบริษัท รปภ.ของห้างสรรพสินค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.