ผบช.สตม. นำคณะ ป.ป.ร.รุ่นที่ 23 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา ให้กับนักเรียนที่ยากจนจำนวน 200 ทุน และได้มอบอุปกรณ์กีฬา แท็งค์บรรจุน้ำ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีก จำนวน 170 ชุด

สำหรับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปี 2521 เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนไทย-เมียนมาร์

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ยังได้กล่าวขอบคุณคณะ คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า ที่ร่วมกันมอบเงินสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สิ่งที่โรงเรียนยังขาดแคลนคือน้ำดื่ม ทางคณะฯ ยังได้จัดแทงค์สำหรับบรรจุน้ำดื่มมอบให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV
กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 /
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
• POLICE TV Website : http://www.policetv.tv
•  https://www.facebook.com/policetv.tv
• LINE@ : @poltv (อย่าลืมเติม@)
• INSTAGRAM : POLICETV
#POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ