สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดอาคารฝึกยุทธวิธีตำรวจในร่ม Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center เสริมทักษะยุทธวิธีตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีเปิดอาคารฝึกยุทธวิธีตำรวจในร่ม Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center โครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครทูตอเมริกากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะยุทธวิธี ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจไทย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอกสุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายไมเคิล ฮีท (Mr. Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และพลเรือตรี โรเบิร์ต เฮส์ (Rear Admiral Robert P.Hayes) ผู้อำนวยการกองกำลังร่วมภาคพื้นตะวันตกสหรัฐ (JIATF West) เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีในร่มหนองสาหร่าย (ไทย-อเมริกา) Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อาคารศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีในร่มหนองสาหร่าย (ไทย-อเมริกา) Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้การสนับสนุนการก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ภายในอาคารจากกองกำลังร่วมภาคพื้นตะวันตกสหรัฐ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มูลค่าร่วม 2,750,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 82.5 ล้านบาท)  ซึ่งอาคารที่ก่อสร้างมีขนาดความกว้าง 120 เมตร ความยาว 60 เมตร และความสูง 20 เมตร โดยภายในเป็นการสร้างแบบจำลองกลุ่มอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารที่พักสำนักงาน ธนาคาร ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน และโรงพยาบาล เป็นต้น

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับอาคารแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นสถานที่ฝึกอบรม ด้านการบังคับใช้กฎหมายเชิงยุทธวิธี และการปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยรองรับทุกสภาพอากาศและช่วงเวลา” พลเรือตรี โรเบิร์ต เฮย์ส กล่าว

ความเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคนี้ จะยังคงเป็นตัวอย่างให้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ได้เจริญรอยตามต่อไป วิสัยทัศน์และแผนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการใช้ประโยชน์จากอาคารแห่งนี้ เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย จากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเน้นย้ำความจริงในข้อนี้เป็นอย่างดี สหรัฐอเมริกาและไทย มีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมความร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ เน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วน ด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างสองประเทศ

“เราร่วมมือกันในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด หรือสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านอาชญากรรม ไซเบอร์และการฟอกเงินอีกด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาและไทย” อุปทูตฮีธ กล่าว “ในฐานะเพื่อนและมิตรประเทศที่เก่าแก่ของไทย สหรัฐฯจะยังคงยึดมั่นต่อบทบาทผู้นำของไทยในการขับเคลื่อนความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนและอินโด-แปซิฟิก ต่อไป”

ทั้งนี้ เพื่อเสริสร้างทักษะทางยุทธวิธีตำรวจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV
กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 /
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
• POLICE TV Website : http://www.policetv.tv
• Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv
• LINE@ : @poltv (อย่าลืมเติม@)
• INSTAGRAM : POLICETV
#POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ