จเรตำรวจ ติดตามการขจัดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา จเรตำรวจ (สบ.8) พร้อมคณะตรวจ เดินทางมายังตำรวจภูธรจังหวัดตราด เพื่อสรุปการตรวจการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดตราดทุก สภ.ในพื้นที่จังหวัดตราดก่อนเดินทางกลับ โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ให้การต้อนรับ ก่อนร่วมประชุมสรุปผลการตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตราดก่อนเดินทางกลับ
การเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้สั่งการให้คณะตรวจและประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ในส่วนของการสรุปการประเมินซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายหลังจากได้ลงพื้นที่ครบทุก สภ.แล้ว โดยคณะตรวจได้เก็บภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินแบบการตรวจราชการของจเรตำรวจ ซึ่งได้รับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแปรผลแบบตรวจ 5 ด้าน ซึ่งในส่วนของ 5 ด้าน ด้านแรกคือการบริการทั่วไป ด้านที่สองคือการอำนวยความยุติธรรม ด้านที่สามคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่นองประชาชน ด้านที่สี่ คือ การจราจร และด้านที่ห้าคือการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส่วนด้านอื่นๆ การตรวจร่วมกับหน่วยร่วม และตรวจตามนโยบาย โดยภูธรจังหวัดตราดจะมีสถานีในสังกัดได้รับการตรวจเรียนร้อย

นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบนโยบายเร่งด่วน ให้ขจัดฝุ่น PM 2.5 และ ตร.จึงได้สั่งการให้ตำรวจดำเนินการทันที ซึ่ง พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา จตร. ได้มีแนวทางดำเนินการ 2 โครงการ ในเบื้องต้น คือ โครงการ พ่นน้ำจับฝุ่น ได้ดำเนินการในปีที่แล้ว(ปี พ.ศ.2562) เป็นตัวอย่าง ซึ่งมีหลายหน่วยดำเนินการตามมา ในปีนี้ 2563 ได้จัดโครงการ ขจัดควันดำในรถ ลดฝุ่น PM 2.5 ให้ เสร็จสิ้น ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service/ OSS) โดยลงมือปฏิบัตินำร่อง ร่วมกับ สมาคมรวมช่างแห่งประเทศไทยที่มี อ.ธงชัย เจริญสุข (ใหญ่) และคณะเข้าร่วมโครงการ ได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง และวางแผนทำต่อเนื่อง