ผบ.ตร. รับมอบผ้าห่ม 20,000 ผืน จากไทยเบฟเวอเรจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับมอบผ้าห่ม 20,000 ผืน จากไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนภารกิจของตำรวจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

เนื่องมาจากสถานการณ์ภัยหนาวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติ
เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มจากบริษัทมหาชนจำกัด ไทยเบฟเวอเรจ โดยมีคุณบุญชนะ เจริญผล ผู้แทนคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทมหาชนจำกัด ไทยเบฟเวอเรจ จำนวน 20,000 ผืน เพื่อนำไปแจกจ่าย และสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว